Respublika Qon quyish Markazining qabul jadvali
Bo'lim Kabinet № Qabul qilish vaqti Qabul qilish kunlari Dam olish Ma'lumot
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...